Сүүлийн үеийн, дэвшилтэт, аюулгүй ажиллагааг хангасан, чанартай, үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, тэсрэх бодисын түүхий эдийг импортолж дотоодын уул уурхайн олборлолт, зам гүүр, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэрэгцээ, шаардлагаар нийлүүлж байна.

Мөн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлтээр тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, тэсрэх бодисын түүхий эдийг хадгалах үйлчилгээ үзүүлнэ.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...