ган хийц хк

“Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын даацын болон даацын бус бүх төрлийн төмөр хийц , халаалтын тогоо, даралтат эд анги, цахилгаан станцын технологийн төмөр хийц, өндөр хүчдлийн тулгуур, төрөл бүрийн ахуйн зориулалттай төмөр хийц” зэргийг зохион байгуулж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Захиалгаар бүр төрлийн төмөр хийцийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг.

Ажиллах хүчин: Төмөр хийцийн үйлдвэрт захиргаа аж ахуйн хэсэгт 17 ажилтан, Инженер техникийн албанд 12 инженер, засвар үйлчилгээний хэсэгт 10 мэргэжилтэй ажилтан, үйлдвэрийн цехэд 26 мэргэжилтэй ажилтан, туслах аж ахуй болон харуулын албанд 11 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд нийт 76 ажилтан, албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

1992 оноос үйлдвэрлэл худалдааны "ГАН ХИЙЦ" ХК болон өөрчөгдөн зохион байгуулагдсан. Өнөөдрийн байдлаар манай компани дараах үйлдвэрлэл үйлчилгээг тогтмол эрхлэн явуулж байна.
 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛҮҮД

 

1. Үйлдвэрийн ба иргэний барилгын бүх төрлийн төмөр хийц үйлдвэрлэх, угсрах, зураг төсөл боловсруулах
2. Даацын болон даацын бус төмөр хийц эдлэл, даралтат сав хоолой, уурын зуухны бүх төрлийн тогоо, эд анги
3. Өндөр хүчдэлийн тулгуур, авто замын гүүрийн эд анги бүх төрлийн галарей, емкость

 

Веб сайтаар зочилох