2005

-Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн “Хэрэглэгчийг хаанд өргөмжилсөн хамт олон” цол өргөмжлөл

-МҮХАҮТ-ын “Үлэмжийн чанар” батламж

2006

-“Топ 100-д өрсөлдөгч 50 аж ахуй нэгж” өргөмжлөл

-“THE ENTERPRENEUER OF THE YEAR” өргөмжлөл

2007

-БХБЯ-ны “2007 оны шилдэг барилгын байгууллага” хүндэт өргөмжлөл

-"НДДДХ" ТББ-ны "Нийгмийн хөгжлийг дэмжигч тэргүүний байгууллага" цол өргөмжлөл

2008

-БХБЯ-ны “2008 оны Барилгын материал үйлдвэрлэлийн шилдэг аж ахуйн нэгж” өргөмжлөл

-Үндэсний үйлдвэрлэлийн тэгргүүлэгч-Энтрепренёр өргөмжлөл

2009

-ТОП-100 аж ахуйн нэгж

2010

-“Үндэсний үйлдвэрлэлийн онцлох-Энтрепренёр” хүрэл меркури, хүндэт өргөмжлөл

-ТОП-100-д өрсөлдөгч 50 аж ахуйн нэгж

-Найдвартай ажил олгоч байгууллага Өргөмжлөл

-Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч, Ажил олгоч эзэн өргөмжлөл

2011

-Дотоодын хөрөнгө оруулалтын онцлох- Энтрепренёр” хүрэл меркури , хүндэт өргөмжлөл

-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил ажлын хүрээнд шинэ байрыг олноор нэмэгдүүлэх, ажилчдынхаа нийгмийн хамгаалалыг сайжруулахад идэвхи санаачлага, үр бүтээлтэй ажиллаж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг манлайлсан амжилтыг үндэслэн Өргөмжлөл

2015

-Ахмадад ээлтэй байгууллага өргөмжлөл