ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсдаа тэргүүлэх үлгэр жишээ, итгэл хүлээсэн, барилгын төрөлжсөн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний компани болох.

 

ЗОРИЛТ

Богино хугацаандаа:

  • Дотоодод өргөн хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх (нэрийн бүтээгдэхүүнтэй болох),
  • Монгол улсад төмөр хийц, тоног төхөөрөмжийн салбарыг хөгжүүлэх.

Урт хугацаандаа:

  • Компанийн үнэт зүйл болох ажилчдын мэдлэг боловсрол, ур чадварыг дээшлүүлж ажиллах (хүн төвтэй компани болох),
  • Команийн засаглалыг сайжруулж, компанийг дэлхийд өрсөлдөх компани болгох,
  • Компанийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

БИДНИЙ БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

 

 

  • Чанарыг эрхэмлэж ажиллана (стандарт, стандарт бас стандарт)
  • Ногоон хөгжлийг дэмжинэ
  • Хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бүтээмжээр тодорхойлж шудрага үнэлэнэ.
  • Хууль дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна

УРИА

 

“ ТУРШЛАГА ЧАНАР ДАГУУЛНА, ЗҮТГЭЛ АМЖИЛТ АВЧИРНА ”