Монгол, Орос, Хятад гурван улсын
“Гоо сайхны элч”

 • 2003 оны тэргүүн гоо бүсгүй

   БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн анх удаагаа

 • 2004 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2005 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2006 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2007 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2009 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2010 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2011 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2012 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

  .
 • 2013 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2014 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2015 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн

 • 2016 оны тэргүүн мисс

  БНХАУ-ын Манжуур хотноо зохиогддог Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Гоо сайхны элч” гоо бүсгүйн тэмцээн